Record aantal zienswijzen tegen komst benzinepomp

Meer dan 450 mensen hebben de afgelopen weken aan het bestuur van de gemeente Brummen kenbaar gemaakt dat ze de beoogde bouw van een tankstation langs de Kwazenboschweg niet zien zitten. Dat hebben ze gedaan door het indienen van een zienswijze op het in oktober bij de gemeente ter inzage gelegde voorgenomen besluit voor wijziging van het bestemmingsplan die dat mogelijk moet maken. Dat aantal van ruim 450 is voor Brummen ongekend; volgens een medewerker van de gemeente zijn er niet eerder zo veel zienswijzen ingediend.

Onder de indieners zijn veel klanten van De Meander, een van de oudste biologisch-dynamische bedrijven in Nederland. Het perceel waarop al meer dan 70 jaar door deze tuinderij biologische groenten worden verbouwd grenst pal aan het plangebied voor het beoogde tankstation. Alleen al de milieuhinder (vervuilende stoffen, herrie, afval, lichtvervuiling) die dat met zich meebrengt zal onherstelbare schade toebrengen aan het precaire evenwicht tussen natuur en landbouw dat deze bijzondere biologisch-dynamische bedrijfsvoering mogelijk maakt. Niet ondenkbaar is dat de bedrijfs- en imagoschade zo groot worden dat het voortbestaan van De Meander in het geding komt. Daarmee worden niet alleen vele honderden klanten gedupeerd, maar ook ruim tien vaste medewerkers, sommigen met afstand tot de arbeidsmarkt, en een groot aantal vrijwilligers.

De negatieve impact van het tankstation geldt ook het waardevolle natuur- en cultuurlandschap van De Hogenenk, dat in allerlei beleidsplannen van de gemeente en de provincie Gelderland juist extra wordt beschermd. Dat is ook een doorn in het oog van de Stichting Hogenenk en de Stichting Het Anker, de eigenaar van de gronden waarop De Meander de groenten teelt.

Beide stichtingen hebben in een uitgebreide zienswijze hun bezwaren geuit en ook aangegeven wat er volgens hen plantechnisch en procedureel allemaal rammelt aan de bestemmingsplanwijziging. En dat is nogal wat. Enkele voorbeelden: het benodigde archeologisch onderzoek is maar half gedaan, het ecologisch rapport is niet goed uitgevoerd, er is geen deugdelijk locatie-onderzoek gedaan en een verkeerskundige paragraaf ontbreekt. Wat betreft het laatste: een deel van de befaamde uilenwallen zal worden opgeofferd voor een in- en uitrit, die verkeerstechnisch geen eens veilig kan worden uitgevoerd, tenzij er nog meer uilenwalen worden gesloopt!

Los daarvan kan je je volgens diezelfde stichtingen afvragen waarom landbouwgrond moet worden omgezet naar een bedrijvenbestemming voor een tankstation, dat maar liefst vier keer zo groot is als het huidige tankstation in het dorp en een planoppervlak heeft dat bijna net zo groot is als dat van de nieuwe Aldi in Rhienderen-Noord. Een locatie op een bedrijventerrein is veel logischer, zeker ook gezien de plannen voor het produceren en tanken van waterstof en uitgebreide horeca- en vergaderfaciliteiten. Vestiging op een bestaand bedrijventerrein in de regio zal in ieder geval geen onnodige schade toebrengen aan het kwetsbare natuur- en cultuurlandschap van De Hogenenk en de bedrijfsvoering van De Meander.

Naar verwachting zal rond maart-april 2023 de definitieve versie van de wijziging bestemmingsplan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Die mag dan beslissen wat ze belangrijker vinden: “aantasting van de natuurlijke, noordelijke entree van Brummen door in te stemmen met een nieuw bedrijventerrein of instandhouding van een uniek stukje Brummen met een grote diversiteit aan flora en fauna, dat van grote waarde is voor vele honderden inwoners De grote maatschappelijke betrokkenheid, die alleen al blijkt uit de meer dan 450 zienswijzen, kan je daarin moeilijk negeren”, aldus een woordvoerder van de Stichting Hogenenk.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Piet Moerkens, Stichting Hogenenk (e-mail: stichting.hogenenk@gmail.com)

Otto Koedijk, Stichting Het Anker (e-mail: ottokoedijk@hetnet.nl)