Bezwaarschrifttekst voor bescherming van de historische,ecologische en landschappelijke waarde van de Hogenenk

Beste beschermer van het landschap!

Hierbij vragen we uw aandacht voor het volgende. De plannen voor de aanleg van een nieuwe benzinepomp op De Hogenenk bij Brummen, pal naast het land van St. Het Anker, verpacht aan de biologisch-dynamische tuinderij De Meander, blijken verbazingwekkend tot op heden nog niet van de baan. We hebben hierover de voorbije jaren vele gesprekken gevoerd en menig bestuurder deelt onze visie maar ….de wal heeft dit uit koers geraakte schip nog niet kunnen keren. Het is belangrijk dat wanneer u onze mening deelt dat de aanleg van nog een nieuwe benzinepomp anno 2022 uberhaupt maar zeker naast onze biologische gronden in Brummen geen gewenste situatie is, u uw stem laat horen door het eenvoudig ondertekenen en versturen van bijgevoegd bezwaarschrift.

Hoe meer stemmen hoe meer helderheid de Gemeenteraad krijgt over hoeveel burgers op staan voor bescherming van het landschap en de biodiversiteit in de natuurrijke omgeving van Brummen! Samen staan we sterk.

Download het formulier om te ondertekenen en op te sturen naar de gemeenteraad van Brummen..

Met generatiebestendige groeten van het gehele bestuur van st. Het Anker, en Stichting Hogenenk,

Otto Koedijk

Stichting Het Anker