Statuten en doelen

Stichting Het Anker 

is opgericht met de statutaire doelen:

 • Ontwikkelen, stimuleren en continueren van biologisch-dynamische landbouw in de breedste zin van het woord in Brummen en omgeving.
 • Op vele manieren versterken van de verbanden tussen economie, landbouw en natuur, producenten en consumenten.
 • Streven naar een levend geheel van bodem, planten, dieren en mensen waar ieder met zijn of haar kwaliteiten een plaats geboden wordt en daarmee de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en te scholen.

Het in 1985 opgerichte biologisch-dynamische land- en tuinbouwbedrijf bedrijf ‘De Meander’ in Brummen was voor Stichting Het Anker de eerste en ook lange tijd de enige concrete landbouwlocatie waar haar doelstellingen in de praktijk gebracht worden.

Het bestuur

van de Stichting bestaat uit minimaal vijf personen, waarvan
één persoon werkzaam is op de gronden van de Stichting
één persoon ruime ervaring heeft op bedrijfskundig/ economisch gebied
één persoon specifieke deskundigheid heeft op het gebied van de biologisch-dynamische landbouw. 

Verder zijn er twee overige leden.
Zie voor introductie van de huidige bestuursleden de contactpagina.

Hieronder de officiële staturen (bron: statuten 22 oktober 2012)

A. Doel; de stichting heeft ten doel:

 • Het ontwikkelen, stimuleren en continueren van biologisch-dynamische landbouw in de breedste zin van het woord in Brummen en omgeving.
 • Het ontwikkelen van een biologisch-dynamische landbouwgemeenschap, zijnde het geheel van samenwerkende mensen, dieren en planten, die met de landschappelijke omgeving in duurzame balans blijft door de aanwezige waarden te respecteren, in stand te houden en te versterken.

B. Middelen; de stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • Het in eigendom verwerven, hebben, beheren en tijdelijk bezwaren van onroerende goederen met al hetgeen daartoe behoort, daartoe gerekend kan worden en daarmee verband houdt.
 • Het beheren van vermogen ten behoeve van ondernemingen waarin biologisch-dynamische landbouw beoefend en ontwikkeld wordt.
 • Aanwezige waarden te respecteren, in stand te houden en te versterken. Het voortbrengen van landbouwproducten met respect voor de kwaliteit van de omgeving, mens, dier en plant, impliceert onderzoek, voorlichting en educatie over de bijdragen van de biologisch-dynamische landbouw aan duurzaamheid, waaronder het stimuleren en helpen ontwikkelen van:
  • Een goede humushuishouding als basis voor alle levensprocessen in de landbouw;
  • Natuurbeheer op en rond de eigen gronden;
  • Het gemengde landbouwbedrijf;
  • Het gebruik van zaadvaste rassen in groenteteelt en akkerbouw;
  • Een vitale omgeving voor bijen in het landbouwbedrijf en in het landschap;
  • Vernieuwde vormen van afzet in boerderijwinkel en consument/producent-associaties;
  • Alle mogelijke vormen van kringloop in het landbouwbedrijf;
 • Het organiseren van cursussen;
 • Het bevorderen en ondersteunen van stageplaatsen en werkervaringsmogelijkheden voor mensen die beroepsmatig geïnteresseerd zijn de biologisch-dynamische landbouw en hun kennis en ervaring hieromtrent willen vergroten, in het bijzonder op die bedrijven waarin de stichting deelneemt;
 • De biologisch-dynamische landbouwgemeenschap in staat te stellen zich volgens de eigen beginselen op het bedrijf te vestigen en de onderlinge zorg van de gemeenschap in te richten binnen de gegeven wettelijke mogelijkheden;
 • Het verlenen van morele steun aan die bedrijven, die op de door de stichting beheerde gronden, erven en gebouwen de biologisch-dynamische landbouw beoefenen, door het volgen van de ontwikkeling van de organisatie en de sociale structuur op deze bedrijven en door het meedenken en adviseren hierover.