Biologisch-dynamische landbouw

in de breedste zin van het woord

Laatste nieuws

 


Wat doet Stichting het Anker?

In de gemeente Brummen heeft Stichting Het Anker landbouwgrond en een boerderij met opstallen in eigendom. De Stichting verpacht deze onroerende goederen aan boeren die werken volgens biologische of biologisch-dynamische principes. Zo worden de boeren vrijgehouden van de torenhoge kosten en zorgen van het grond- en gebouwenbezit. 

Stichting Het Anker heeft momenteel (2020) acht hectare grond in beheer. Ze verpacht vijf hectare tuinbouwgrond aan VOF De Meander en drie hectare weidegrond aan De Kruytbosch. Zo mogelijk kan het areaal nog uitbreid worden.

Hoe is de stichting ontstaan?

In 2012 kwamen de pachters van biologisch-dynamische tuinderij De Meander in de problemen. Het levenswerk van Henk Wansink en Marrie Nijsingh, dreigde in een klap vernietigd te worden. De toenmalige eigenaar van de boerderij en de grond ging failliet en moest verkopen. Henk Wansink bedacht een noodplan en richtte met een aantal betrokken klanten Stichting het Anker op. Die zou grond en boerderij in beheer moeten krijgen. Voor dit doel schreef Het Anker obligatieleningen uit. In slechts twee maanden tijd was het volledige bedrag bij elkaar gebracht. 

In 2016 financierde het Anker de kassen en de bestrating van De Meander. Begin 2019 kocht de stichting dankzij de uitgifte van obligaties, drie ha land dat grenst aan de huiskavel van de Meander. Daar graast nu vee van bio boerderij De Kruitbosch, waarmee De Meander nauw samenwerkt. Een heel verschil, in beeld en beleving, met de maisteelt van eerdere jaren.

Met welk doel? 

Stichting Het Anker wil bijdragen aan:

  • een gezonde leefomgeving met een optimale biodiversiteit
  • goed rentmeesterschap: een vruchtbare bodem, ook voor de toekomst
  • de teelt van levenskrachtige voeding
  • lokale voedselproductie

Hoe kun jij bijdragen?

Stichting het Anker verwerft kapitaal om haar doelstellingen te kunnen bereiken via schenkingen en leningen

Heb je geld geërfd of wil je iets anders dan materie vragen voor je verjaardag of jubileum? Denk dan aan een bijdrage voor duurzame, inclusieve landbouw en maak een bedrag aan onze stichting over. Met zeven euro kunnen we al een m2 landbouwgrond voor eeuwig vrij kopen. Dat betekent dat onze boeren onbekommerder hun werk kunnen doen omdat er minder pachtkosten zijn. Dat is dubbel feest!

Heb je geld op de bank staan, maar staat de negatieve rente je  tegen, of kun je je niet meer vinden in de wijze van handelen van de bank? Breng je geld dan, als lening, bij ons onder. Investeren in grond is in deze tijd een solide keus.

Op dit moment heeft de Stichting ongeveer zestig leningen uitstaan. Gezien het tijdelijke karakter van de leningen is Het Anker altijd blij met nieuwe financiers. Je kunt geld bij ons uitlenen voor een minimumbedrag van €1000 voor een periode van 3, 5 of 10 jaar. Je kunt kiezen voor een renteloze lening of voor een rentepercentage van 1 of 1,5%.

Je kunt de rente ook in natura, in de vorm van boodschappen uit de Meanderwinkel ontvangen.

Interesse? Bel of mail Eveliene Kuipers van het bestuur en overleg wat voor jou het meest passend is.
0575 – 567500 (na 20.00)

info@hetankerbrummen.nl