STICHTING HET ANKER GENOMINEERD VOOR DUURZAME 100 VAN TROUW

Dagblad TROUW maakt elk jaar een ranglijst van mensen die de samenleving duurzamer maken. Dat kan zijn op het gebied van voeding, techniek, wonen, kleding, landschap of het sociale. Dan kijkt TROUW naar effectiviteit, bereik, originaliteit en uitstraling. Dit jaar is ook Stichting Het Anker uit Brummen genomineerd. In september wordt de definitieve ranglijst gepubliceerd.

Stichting Het Anker wil het voortbestaan van biologisch-dynamische landbouw  in Brummen verzekeren. Op De Hogenenk, net benoorden Brummen, ligt een akker op een oude oeverwal van de IJssel waar 2500 jaar terug al bewoning was. Hier is nog nooit kunstmest of bestrijdingsmiddel gebruikt. Vanaf 1949 wordt op deze akker op biologisch-dynamische wijze geteeld. In 2012 is Stichting Het Anker opgericht.

Klanten, vrienden en sympathisanten van biologisch-dynamische tuinderij De Meander leenden geld aan St Het Anker. Daarmee is de grond gekocht. In 2019 en 2021 is er meer grond bijgekocht op De Hogenenk, dankzij een groot aantal participanten. De grond wordt alleen verpacht aan biologische of biodynamische bedrijven. De boer betaalt pacht, en daarmee krijgen de geldleners rente betaald. De boer is zo goedkoper uit dan bij een bank en de geldschieters/klanten ondersteunen de producent van hun voedsel, en weten dat hun geld, zonder strijkstok, volledig geïnvesteerd wordt in waardevolle grond.

Op de laatste aangekochte stukken land loopt nu jongvee van bioboerderij De Kruytbosch uit Hall. Inmiddels heeft St Het Anker 10 hectare in eigendom. Met hulp van bijna 100 participanten/klanten, die bij elkaar  sinds 2012 al voor ongeveer een miljoen hebben geleend of geschonken.

Het Anker organiseert ook lezingen, excursies, houtwalonderhoud en filmavonden, en draagt bij aan Open Dagen, markten en klompenpaden. Het Anker weet zo 1000-en mensen enthousiast te maken voor de boodschap van lokaal en duurzaam investeren,  gezond voedsel, steun voor de boer en een biodivers en toekomstbestendig landschap.

In 2012 was Het Anker één van de eersten die succesvol  begon met crowdfunding voor een duurzaam agrarisch bedrijf.  Door heel Nederland zijn er nu 100-en van zulke initiatieven van de grond gekomen.