Nieuws

Rondwandeling langs hagen enbos

In juni is er de gelegenheid om meer over de biodiversiteit op de Hogenenk Brummen te weten te komen. Met passie voor struiken en bomen wordt tijdens de rondwandeling verteld wat we onderweg zien en wat deze struiken en bomen mens en dier te bieden hebben. Datum en tijdstip wordt te zijner tijd bekend.

Open dag op de Meander

Op zaterdag 13 april houdt De Meander open dag en zullen ook wij aanwezig zijn met een stand en u gelegenheid bieden om over het land van Het Anker rond geleid te worden. Programma wordt te zijner tijd bekend.

Onderhoud aan hagen en vogelbos

Op zaterdag 16 maart werken we aan het onderhoud van het vogelbos en de hagen. We zullen jonge aanplant ruimte geven om te groeien door deze vrij te maken van bramen en windes. We zullen voornamelijk snoeien, uitsteken en gras trekken. Hiervoor vragen wij uw handen, uw hulp. We starten vanaf 9.30 uur bij de inrit van het eerste weiland aan de Hogenenk links na de bebouwing. Voor koffie, thee en een versnapering tijdens de lunch wordt gezorgd. Neemt u zelf …

Meer lezen

Nieuwjaarsproost!

Wij gaan het nieuwe jaar goed beginnen en nodigen u graag uit voor een Nieuwjaarsproost! Zaterdag 20 januari Van 15.30 uur tot 17.30 uur Op De Meander bij de deel. We praten u bij over het afgelopen jaar en de nieuwe plannen. En maken van gelegenheid gebruik om Marrie, ons medebestuurslid, die -als werknemer- de Meander verlaat, in het zonnetje te zetten. Hiervoor zou het aardig zijn als u een takje uit eigen tuin meeneemt en deze persoonlijk te maken …

Meer lezen

Zitting bij de Raad van State

Dinsdag 14 november zaten Piet en Paulien Moerkens (namens Stichting Hogenenk), Erich Staar (namens De Meander) en ik (namens Stichting Het Anker) met onze advocaat bij de Raad van State. De vraag was: Mogen er werkzaamheden voor de aanleg van het tankstation plaatsvinden voordat er een definitieve uitspraak van de RvS is? Een zogenaamde voorlopige voorziening.  De rechter ging tamelijk inhoudelijk op de zaak in, omdat ze wilde weten hoe spoedeisend de zaak is. Normaal gesproken zou die uitspraak er …

Meer lezen

Onderhoud aan hagen en vogelbos op de Natuurwerkdag

Op zaterdag 3 november werkten behalve vrijwilligers van de vaste hagenwerkgroep en betrokkenen van De Meander en Het Anker ook nieuwe geïnteresseerden (die op de oproep in de krant afgekomen waren) gereedschap mee naar de Keet van Fred achter de kas. Samen gingen we aan de slag om bramen en windes weg te knippen van de jonge aanplant in het vogelbos om deze laatsten de ruimte te geven om door te groeien. Ook gingen een aantal met snoeischaar en zaag …

Meer lezen

Handen gevraagd voor onderhoud vogelbos en hagen tijdens de Natuurwerkdag 4 november

Zaterdag 4 november tussen 10.00 en 15.00 uur werken we aan het onderhoud van het vogelbos en de hagen op de Hogenenk in Brummen. Voor koffie, thee, lekkers, brood en soep wordt gezorgd. Er zijn twee klussen: 1.Bij jonge bomen en struiken die de afgelopen jaren zijn aangeplant werken we aan onderhoud. Om de windes, bramen en hoog gras weg te kunnen halen is het handig om het volgende mee te nemen: stevige (werk)handschoenen, schop/spa, snoeischaar en riek. 2. In …

Meer lezen

Handen gevraagd voor onderhoud aan de hagen op de Hogenenk

De hagen en het vogelbos groeit goed, maar de windes ook. Zij wikkelen zich de hagen in en overgroeien alles dat ze tegenkomen. Hoog tijd om de hagen en de struiken in het vogelbos te bevrijden van de windes. Marrie en Ilja nodigen u uit om mee te helpen.   Vrijdag 15 en 29 september staan zij om 9.30 uur klaar bij de inrit van het eerste weiland aan de Hogenenk links na de bebouwing om u te verwelkomen met koffie en thee. …

Meer lezen

Juridische stappen om komst van tankstation tegen te gaan

Dit voorjaar vond het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brummen dat alle plannen voor een mega-tankstation ook beoordeeld moesten worden door de gemeenteraad. De plannen werden ter inzage gelegd zodat betrokkenen hun mening konden geven. Van alle ingediende bezwaren werden er 432 erkend. Op 15 juni mochten betrokkenen inspreken. De initiatiefnemer van het tankstation sprak in, daarna nog 16 mensen met een bezwaar tegen het tankstation. Deze bezwaren liepen zeer  uiteen. Zo maakte de verhalen over de …

Meer lezen

Oproep om invloed uit te oefenen in de gemeenteraad

Eindelijk gaat het gebeuren: het voorstel tot bestemmingsplanwijziging om pal naast het land van Het Anker een tankstation mogelijk te maken gaat in de gemeenteraadsvergadering (forum) van 15 juni besproken worden. Belanghebbenden kunnen dan ook inspreken. De gemeenteraad gaat daar dan 29 juni over beslissen: voor of tegen. Geïnteresseerden kunnen de vergaderingen bijwonen en ook de gemeenteraad op 15 juni toespreken en hen een overweging meegeven. De raad toespreken mag maximaal 5 minuten. Het handigst iets korter dan 5 minuten …

Meer lezen