Onderhoud aan hagen en vogelbos op de Natuurwerkdag

Op zaterdag 3 november werkten behalve vrijwilligers van de vaste hagenwerkgroep en betrokkenen van De Meander en Het Anker ook nieuwe geïnteresseerden (die op de oproep in de krant afgekomen waren) gereedschap mee naar de Keet van Fred achter de kas. Samen gingen we aan de slag om bramen en windes weg te knippen van de jonge aanplant in het vogelbos om deze laatsten de ruimte te geven om door te groeien. Ook gingen een aantal met snoeischaar en zaag de wilgen te knotten. We werkten 3 à 4 uur met koffie en thee met lekkers bij de start en soep en brood bij de lunch. Het was een gezellige en productieve ochtend! Een enthousiaste reporter van Op de Veluwe, Abel Staal, maakte een reportage die te bekijken is via onderstaande link: https://www.youtube.com/watch?v=kcKFAooeo24

En dan nog: mogelijkheid tot heggenvlechtcursus

Voor de Heg en Haag Werkgroep Brummen e.o. is het nieuwe vlechtseizoen in oktober begonnen. De werkgroep geeft dit seizoen weer een cursus. Deze vindt plaats op meerdere zaterdagen in het winterseizoen op diverse locaties in de omgeving van Brummen. Tijdens de bijeenkomsten ben je lekker buiten fysiek actief in de natuur.

Bij het heggenvlechten worden haagstruiken ingekapt, naar de grond gebogen en in elkaar gevlochten. Zo ontstaat een ondoordringbaar vlechtwerk. In het voorjaar loopt de haag prachtig uit en groeit nog dichter. Heggen zijn enorm waardevol en beeldbepalend voor een mooi agrarisch landschap en nemen weinig ruimte in beslag. Ze bieden dus veel leef- voedsel- en schuilgebied voor vele (uitstervende) insecten, kleine vogels en dieren op een klein oppervlak. Deze vorm van natuur is dus uitermate geschikt voor een klein en dicht bevolkt land als het onze. Robuuste ondoordringbare heggen, zoals in het sprookje Doornroosje, bestaan er bijna niet meer. Vroeger, voor de uitvinding van prikkeldraad, gebruikten boeren heggen om het vee in de weide te houden en van de akkers.

Cursusleider René Rijks: “Iedereen is welkom bij deelname aan activiteiten van de werkgroep en de cursus: met of zonder twee linkerhanden. Tijdens de cursus zorgen wij voor scherp gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen, kundige begeleiding en een goede sfeer. Je bent onder gelijkgestemden. Na de cursus zijn we blij als je deelneemt aan de activiteiten van de werkgroep, maar het is niet verplicht. Het gaat bij de werkgroep vooral om gezellig met een groep gelijkgestemden fysiek in de buitenlucht actief zijn.

Voor het deelnemen aan de cursus, nadere informatie en het bijwonen aan een vrijblijvende inleidende lezing kunt u mailen naar hegenhaag@gmail.com.