Stichting Het Anker houdt succesvolle boomplantdag

Deze winter heeft Stichting Het Anker al weer 200 bomen geplant met hulp van veel vrijwilligers. De Hogenenk ligt net aan de Noordkant van Brummen en is een authentiek stuk landschap met beken, poelen en vruchtbare grond. Afgelopen jaren heeft Stichting Het Anker hier met hulp van veel vrijwilligers een halve hectare houtwal en vogelbosje geplant. En deze winter is er al weer bijna 100 meter houtwal bijgekomen. Vooraf hadden zich 15 vrijwillige planters aangemeld en er kwamen maar liefst 22 mensen helpen. Er was genoeg koffie, koek, taart en soep voor iedereen. Het was een feestje, ondanks de vorst en de harde bovenlaag. Het was wel droog weer. Na drie uur zaten er 200 bomen en struiken in de grond. Goed voor de biodiversiteit. De kosten voor het plantgoed werden bijna helemaal gedragen door sponsoring. Om de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies op te vangen, moeten er snel 3 biljoen bomen worden bijgeplant. Stichting Het Anker heeft ruim 25 streekeigen soorten gekozen waar onder de vuilboom. Die is goed voor bijen en vlinders omdat-ie zo lang bloeit. De lijsterbes, rode bes, gelderse roos en eenstijlige meidoorn trekken vogels aan. De wegedoorn is de waardplant voor de citroenvlinder. De zwarte els bindt stikstof uit de lucht. Zo draagt Het Anker bij aan een kleinschalig gevarieerd agrarisch landschap gezond voor inwoners van Brummen en aantrekkelijk voor bezoekers.

De eerstvolgende boomplantactie is voorlopig gepland voor zaterdag 4 februari 2023. Vrijwilligers en sponsoren kunnen zich nu al aanmelden op info@hetankerbrummen.nl of kijk op www.hetankerbrummen.nl