Goed bezochte avond met Meino Smit

Meino Smit had vrijdagavond 27 januari een groot en divers publiek bereikt met zijn pleidooi voor een radicaal ander landbouwsysteem. Een systeem met meer en beter verdienende boeren, minder dieren en machines en meer fysiek werk voor de mens. Na een kop warme drank en stuk lekkere koek, zetelden ruim 80 mensen zich in de kerkbanken van het prachtige Ludgerus Kerkje in Hall en luisterden vol interesse naar de visie op de landbouw van Meino Smit. Smit onderbouwde zijn verhaal met onderzoekgegevens uit zijn proefschrift. Hij concludeert onder meer dat de landbouwproductie tussen 1950 en 2020 met 200 procent toenam, dankzij mechanisatie en gebruik van kunstmest. Maar ten behoeve van die productiestijging was 600 procent meer energie nodig. Een onhoudbare situatie, die op verschillende fronten veel verliezers kent, constateert Smit. Ook in het licht van de stikstofperikelen, energieprijzen en klimaatdoelen. In plaats van meer (fossiele) energie pleit hij voor de inzet van meer menskracht op de Nederlandse akkers en een lokaal systeem van gebruik van productiemiddelen en lokale afzet van producten.

Na zijn verhaal waren er mooie vragen van aanwezigen uit de landbouw, politiek en andere betrokken burgers.

 Zijn boek “Naar een duurzame landbouw in 2040” (ISBN 9789492326782) is verkrijgbaar in alle (online) boekhandels in Nederland. Beluister ook deze podcast van De Tussenruimte waarin Meino zijn onderzoek uitgebreid toelicht.