Handen gevraagd voor onderhoud vogelbos en hagen tijdens de Natuurwerkdag 4 november

Zaterdag 4 november tussen 10.00 en 15.00 uur werken we aan het onderhoud van het vogelbos en de hagen op de Hogenenk in Brummen. Voor koffie, thee, lekkers, brood en soep wordt gezorgd.

Er zijn twee klussen:

1.Bij jonge bomen en struiken die de afgelopen jaren zijn aangeplant werken we aan onderhoud. Om de windes, bramen en hoog gras weg te kunnen halen is het handig om het volgende mee te nemen: stevige (werk)handschoenen, schop/spa, snoeischaar en riek.
2. In de al oudere hagen worden de wilgen geknot. Hiervoor is het handig een trap, riek, zaagje en grote snoeischaar mee te nemen.

Graag uiterlijk donderdag 2 november aanmelden bij: info@hetankerbrummen.nl

Kun je niet van 10 – 15 uur deelnemen, zijn we al heel blij als je een deel hiervan meehelpt de klussen te klaren.

Verzamelen op de Hogenenk bij de parkeerplaats van De Meander, aan de achterzijde van de boerderij.

Stichting het Anker Brummen beoogt de biodiversiteit op de Hogenenk in Brummen te versterken en biologisch-dynamische landbouw in de breedste zin van het woord in Brummen en omgeving te stimuleren.  Voor meer informatie: www.hetankerbrummen.nl