Oproep om invloed uit te oefenen in de gemeenteraad

Eindelijk gaat het gebeuren: het voorstel tot bestemmingsplanwijziging om pal naast het land van Het Anker een tankstation mogelijk te maken gaat in de gemeenteraadsvergadering (forum) van 15 juni besproken worden. Belanghebbenden kunnen dan ook inspreken. De gemeenteraad gaat daar dan 29 juni over beslissen: voor of tegen.

Geïnteresseerden kunnen de vergaderingen bijwonen en ook de gemeenteraad op 15 juni toespreken en hen een overweging meegeven. De raad toespreken mag maximaal 5 minuten. Het handigst iets korter dan 5 minuten te spreken en dan op het eind te vragen: zijn er nog vragen? Dan mag het uitlopen.

Als je dit wilt, meld je dan van tevoren aan bij griffie@brummen.nl. Het is verstandig om de toespraken van tevoren af te stemmen; één iemand spreekt over bijvoorbeeld de gevolgen voor het klimaat, de ander over de schade aan de gewassen, de ander over de bodembiodiversiteit, weer een ander over de imagoschade, enz. Als iedereen hetzelfde vertelt, luistert niemand meer.

Als je wilt afstemmen met anderen, stuur dan een mailtje naar info@hetankerbrummen.nl. Je krijgt dan te horen wat anderen willen vertellen. Vergeet niet ook een mailtje naar griffie@brummen.nl te sturen.

Alleen aanwezig zijn (met of zonder spandoek) op 15 juni en op 29 juni kan natuurlijk ook.

De vergaderingen beginnen om 20 uur.